22 czerwca 2022
Umowa na przebudowę drogi nr 1821W

Dziś (21 czerwca) podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku blisko 3 kilometrów od drogi wojewódzkiej 622 w stronę Powielina przez Zalesie Borowe. To ważny trakt komunikacyjny, który łączy powiat legionowski z powiatem pułtuskim. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli w wysokości 3 676 767,67 zł. Całkowita wartość zadania to 5 252 525,25 zł.