25 listopada 2022
Współpraca z Powiatem Dzierżoniowskim

Wczoraj uczyniliśmy pierwszy krok w kierunku nawiązania partnerskiej współpracy z Powiat Dzierżoniowski, podpisując list intencyjny w tej sprawie. Wymiana doświadczeń i wspólne projekty na wielu płaszczyznach aktywności powiatów to cel, który stawiamy sobie zarówno my, jak i nasi dolnośląscy partnerzy.