13 czerwca 2022
XIII Legionowska Dycha

Kilkuset miłośników biegania wzięło wczoraj udział w biegu Legionowska Dycha. Jak co roku Powiat Legionowski wsparł organizację imprezy.