26 czerwca 2024
Zmiany w PZSiPS

Zmiana na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Z końcem roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Dotychczasowa dyrektor, Marzenna Kmieciak, zakończyła swoją misję i przeszła na zasłużoną emeryturę. Na ostatniej sesji Rady Powiatu, zarząd oraz radni oficjalnie pożegnali Panią Dyrektor, dziękując jej za lata pełne zaangażowania i poświęcenia na rzecz edukacji specjalnej w naszym powiecie. Starosta legionowski Roman Smogarzewski wręczył Pani Dyrektor list z podziękowaniami oraz kwiaty. Następczynią Pani Marzenny Kmieciak została Katarzyna Kacprzak, wyłoniona w drodze konkursu. Starosta Roman Smogorzewski wręczył jej akt powołania na nową funkcję, życząc sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz społeczności szkolnej.