Fundusze unijne
MENU

W ostatnich latach Powiat Legionowski z powodzeniem aplikował o pieniądze zewnętrzne, co pozwoliło na jego dynamiczny rozwój. Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat Legionowski:

 

  • w ramach Programów Operacyjnych Unii Europejskiej w latach 2007-2018 to 17 887 689,94 złotych
     
  • na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej w latach 2009-2018
    • w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych (edycja I i II) oraz „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” to 11 203 705 złotych
    • w ramach rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa to 17 345 666 złotych

Zachęcamy do zapoznania się, jakie projekty otrzymały dofinansowanie i co udało się zrobić dla mieszkańców.