Karolino z umową
16 lutego 2022
Karolino z umową

Umowa na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w gminie Serock została podpisana 9 lutego.

Roboty budowlane ruszą w połowie marca i zgodnie z ustaleniami potrwają 12 tygodni. Prace obejmą 1,4-kilometrowy odcinek ulicy Promyka, od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z ul. Prostą. Jezdnia zostanie poszerzona do sześciu metrów, a jej nawierzchnia wzmocniona. Powstanie jednostronny chodnik oraz nowe zjazdy do posesji. Wyremontowany odcinek zyska również oświetlenie drogowe LED. Dopełnieniem zadania będzie uporządkowanie przydrożnej zieleni.

Koszt inwestycji to 2 345 678,90 zł, w tym wkład Gminy Serock w kwocie 252 150,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia.