Nowy rok, nowe inwestycje
31 stycznia 2024
Nowy rok, nowe inwestycje

Projekty nowych i realizacja już zaplanowanych inwestycji to zadania, których Powiat Legionowski podejmie się w tym roku. Na ten cel przewidziano 50 755 453,00 zł, przy czym 29 715 621,90 zł pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych. Plany wyglądają ambitnie. Poniżej przegląd inwestycji, których rozpoczęcie lub realizację zaplanowano w trakcie najbliższych dwunastu miesięcy.

Remonty dróg

Tegoroczny budżet przeznaczony na modernizację dróg i skrzyżowań to przeszło 40 mln zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1816W (ul. Przyszłość), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej nr 1815W, w gminie Nieporęt.

W 2023 r. wykonano projekt budowlano- wykonawczy dla tej inwestycji, którego koszt wyniósł 217 710,00 zł. Powiat w postępowaniu przetargowym wyłoni wykonawcę inwestycji, który dokona przebudowy na odcinku 2,4 km. W ramach zadania powstanie nowa, poszerzona jezdnia oraz chodnik.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W, na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W, w gminie Serock

W ramach zadania na odcinku o długości 2,5 km wykonane zostaną poszerzenie i nowa nawierzchnia jezdni, budowa zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, elementów chodników, budowa doświetlenia przejść dla pieszych. W toku jest postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany zostanie wykonawca. Planowana inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł.

- Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie

Za blisko 3,5 mln zł. DELTA Spółka Akcyjna z Warszawy zbuduje w tym miejscu rondo. Szerokość pasa drogowego to 6 metrów. Dodatkowo zbudowane zostaną wyspy rozdzielające pasy ruchu, nowe chodniki z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820W w gminie Jabłonna - etap 1

Inwestycja realizowana w ciągu ul. Partyzantów na dwukilometrowym odcinku, od wiaduktu nad torami w Chotomowie do ronda na skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Kisielewskiego w Jabłonnie, dobiega końca. Na całej długości droga zyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię. W ramach rozbudowy wykonano korekty skrzyżowań. Ponadto chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe. Na wysokości skrzyżowania z ul. Jasną budowane jest czterowlotowe rondo. Koszt I etapu to 13 181 434,61 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820W w gminach Jabłonna i Wieliszew – etap 2

Na lata 2024-2025 planowana jest dalsza rozbudowa drogi powiatowej nr 1820W na ponad 4-kilometrowym odcinku – od wiaduktu w Chotomowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631. Na ten cel Powiat Legionowski uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 14,7 mln złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę tej rozbudowy.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1801W w gminie Serock

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa I etapu – od DW 632 do wsi Guty, na odcinku 1,9 km. Przygotowany projekt zakłada usunięcie kolizji, powstanie poszerzona jezdnia, chodnik, zjazdy bramowe, perony przystankowe oraz nowe oświetlenie drogowe.

Przejścia dla pieszych

Zaplanowano instalację doświetlenia, aktywnych znaków pionowych oraz sygnalizacji wyzwalanej na przejściach dla pieszych. Prace przeprowadzone zostaną m.in. w ciągu drogi nr 1819W – ul. Kościuszki (przy ul. Piastowskiej) oraz na ul. Sobieskiego (przy ul. Piotra Skargi) w Legionowie. Ponadto planowane jest sukcesywne doświetlenie pozostałych przejść na powiatowych drogach.

Odwodnienia

Na 1,2 mln zł szacowane są koszty wykonania odwodnienia w ciągu powiatowych dróg. Na drodze nr 1819W, ul. Kościuszki – między ul. Piastowską a ul. Gnieźnieńską, planuje się wykonanie drenaży, wpustów liniowych oraz studni lub skrzynek rozsączających. Podobne prace zaplanowano przy drodze nr 1822W – ul. Niepodległości. Prace, mające na celu uniknięcie zastoin wody, przewidziano także przy ul. Suwalnej, przy parkingu na skarpie – droga powiatowa nr 1823W.

Inwestycje kubaturowe

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

Nowy obiekt zostanie zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego.  Na początku 2022 r. wyłoniony został zwycięzca konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej. Natomiast we wrześniu 2022 r. podpisano umowę z autorką zwycięskiej koncepcji – architekt Kariną Jędrak-Kościeszą – na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Obiekt zaproponowany w wybranej koncepcji ma 1 263,86 m kw. powierzchni, dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Ponadto zaprojektowane zostaną parkingi i dojazdy do budynku oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. Obecnie projektant złożył wniosek o pozwolenie na budowę, a oddanie projektu wykonawczego przewidziane jest na kwiecień br. Na opracowanie koncepcji wielobranżowej Powiat przeznaczył 117 000,00 zł, a na opracowanie projektu budowlanego 234 000,00 zł.

- Rozbudowa starostwa

Rozbudowa budynku starostwa to inwestycja, która nie tylko poprawi komfort i jakość obsługi interesantów, lecz także przyniesie korzyści ekonomiczne, dzięki skupieniu powiatowych instytucji w jednym miejscu, którego Powiat Legionowski jest właścicielem. W Centrum Usług Społecznych swoje siedziby znajdą m.in. Archiwum Zakładowe, Biuro Paszportowe, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dzięki sprowadzeniu do Centrum tych z nich, które dotąd działały zamiejscowo, zniknie część kosztów ponoszonych przez Powiat, w tym na wynajem powierzchni. Zgodnie z zatwierdzonym projektem w miejscu istniejącej auli ma powstać dwupiętrowy obiekt (budynek D) z kondygnacją podziemną. Planowane jest również zburzenie starego i budowa nowego, powiększonego jednokondygnacyjnego łącznika (budynek C) - przejścia między budynkiem A a budynkiem B. Na parterze powstanie aula o powierzchni 155 m2 oraz dwie sale konferencyjne – 22 m2 i 16 m2  z możliwością połączenia w jedną dużą aulę o powierzchni prawie 200 m2. Na parterze znajdzie się też biuro paszportowe o powierzchni 36 m2, biuro obsługi architektury o powierzchni 46 m2 i hol o powierzchni prawie 70m2. Teren wokół urzędu wraz z zielenią zostaną na nowo zagospodarowane z uwzględnieniem miejsc parkingowych i dróg dojazdowych. W rezultacie podjętych działań mieszkańcy znajdą całą powiatową administrację w jednym miejscu, a swoje sprawy załatwią w bardziej komfortowych warunkach. Całkowity koszt inwestycji to 23 900 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 900 000,00 zł.

-  Remonty w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Legionowski ogólniak czeka przebudowa szatni w zakresie umożliwiającym wyposażenie pomieszczenia w indywidualne szafki dla 900 uczniów. Planowany jest także remont klatki schodowej i korytarzy wraz z wymianą oświetlenia na nowoczesne lampy LED w skrzydle budynku zlokalizowanym od ul. Ditricha. Szacowany koszt zadania to 850 tys. zł. Dodatkowo w szkole planowana jest budowa wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku. Na potrzeby zadania przygotowana zostanie dokumentacja projektowa. Jej szacowany koszt to 60 tys. zł.

- Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie.

Trwa analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych PZSP im. Jerzego Siwińskiego. Rozpatrywane są możliwości rozbudowy budynku szkoły.