Porozumienie w sprawie obwodnicy
15 września 2021
Porozumienie w sprawie obwodnicy

Powiat Legionowski podpisze porozumienie z samorządem Mazowsza określające wzajemne zobowiązania przy projektowaniu i budowie obwodnicy Jabłonny. Planowana trasa ma połączyć drogę krajową nr 61 i drogę wojewódzką nr 630, czyli odcinek od ronda przy Kauflandzie do granic Jabłonny.

Przygotowywane porozumienie zakłada, że Powiat partycypował będzie w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Urzędnicy przeprowadzili analizę pod kątem sprawdzenia miejscowego planu, stanu własności gruntów, określenia długości drogi, ilości skrzyżowań oraz szacunkowej wartości zadania. Koszt realizacji inwestycji będzie leżał po stronie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zbudowana kilkanaście lat temu obwodnica Jabłonny obecnie kończy się na rondzie przy Kauflandzie, gdzie łączy się z ul. Warszawską. Od dawna jednak istniały plany jej przedłużenia. Jest to istotny brakujący element sieci drogowej, który pozwoliłby na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Jabłonny, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Zegrzyńską oraz ul. Chotomowską (droga powiatowa nr 1820W) w Jabłonnie. Planowana droga obejmie pas gruntów zarezerwowanych na ten cel w planach miejscowych, biegnący od skrzyżowania ulicy Zegrzyńskiej z DK 61 w Jabłonnie, w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego, do ul. Modlińskiej w Jabłonnie.