Prace na drodze Stanisławowo – Zabłocie wystartowały
19 września 2022
Prace na drodze Stanisławowo – Zabłocie wystartowały

W połowie września firma „Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk” rozpoczęła roboty na drodze powiatowej nr 1801W w gminie Serock. Na realizację wszystkich założonych w kontrakcie prac wykonawca ma cztery miesiące.

W ramach zadania na trzykilometrowym odcinku przewidziano rozbudowę drogi z budową odwodnienia punktowego, chodników, zjazdów do posesji, parkingów, zatok autobusowych, poboczy, oznakowania poziomego i pionowego oraz oświetlenia ulicznego.

Prace prowadzone będą etapami przy całkowitym zamknięciu poszczególnych odcinków. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany kanał technologiczny dla sieci telefonicznych oraz nastąpi przebudowa sieci niskiego napięcia. Równolegle rozpoczną się prace drogowe – korytowanie i ustawianie krawężników. Zadanie prawie w połowie zostanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.