Projektujemy przejścia
25 kwietnia 2024
Projektujemy przejścia

Powiat sukcesywnie przebudowuje przejścia zlokalizowane na administrowanych przez siebie drogach, wyposażając je w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

W efekcie umowy zawartej w marcu wykonawca – firma ELEKTRA s.c. za kwotę 29 520,00 zł. opracuje dokumentację projektową dla przebudowy dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie Legionowa. Pierwsze z nich to przejście w drodze powiatowej nr 1825W – ul. Jana III Sobieskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Piotra Skargi), drugie znajduje się w drodze powiatowej nr 1819W – ul. Tadeusza Kościuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską). Założenia projektowe obejmują zastosowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych, umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej oraz doświetlenie poprzez zastosowanie oprawy LED. Wykonawca ma 14 tygodni na realizację przedmiotu umowy.