Trwają prace w Zalesiu Borowym
24 sierpnia 2022
Trwają prace w Zalesiu Borowym

Na drodze powiatowej nr 1821W, na ponad dwukilometrowym odcinku, prace są na tyle zaawansowane, że wykonawca zakończy je przed ustalonym w umowie terminem.

Na objętym pracami odcinku od drogi wojewódzkiej 622 w stronę Powielina (przez Zalesie Borowe) powstają nowa, poszerzona i wzmocniona nawierzchnia, pobocza, zjazdy do posesji, chodnik do przystanku oraz peron autobusowy. W ramach inwestycji powstanie również odwodnienie. Dotychczas ustawiono opornik na całej długości, wykonano podbudowę z kruszywa na poszerzeniach oraz bitumiczną warstwę wiążącą nawierzchni. Następnie odnowione zostanie oznakowanie drogi.

Całkowita wartość zadania to 5 252 525,25 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie dla tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli w wysokości 3 685 218,72 zł.