Dla suchych dróg
21 lipca 2023
Dla suchych dróg

Ostatnie roboty budowlane polegające na wykonaniu miejscowego odwodnienia w drogach powiatowych zakończyły się 27 czerwca. W ramach zadania prace przeprowadzono w trzech lokalizacjach.

W ciągu drogi powiatowej nr 1818W - ul. Mireckiego w Legionowie w ramach zawartej umowy wykonano system odwodnienia, na który składają się: odwodnienie liniowe, studnie rewizyjne oraz baterie skrzynek rozsączających.  Wartość prac to 99 672,53 zł.

Na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich wykonane zostały wyloty kanalizacji deszczowej do rowu otwartego, który został pogłębiony, umocniony skarpami i obrzeżem betonowym oraz zabezpieczony ogrodzeniem. Koszt inwestycji to 40 200,34 zł.

Jako ostatnie zakończono prace na ul. Niepodległości w gminie Wieliszew. Wykonano tu miejscowe odwodnienie liniowe, które połączone zostało ze studniami rewizyjnymi oraz istniejącym systemem skrzynek rozsączających. System skrzynek w ramach zadania został również oczyszczony, następnie odtworzona została nawierzchnia asfaltowa. Na realizację tych prac wydano 259 311,06 zł.

Nad realizacją wszystkich tych robót prowadzony był stały nadzór inwestorski.

Na zdjęciu odwodnienie przy ul. Akacjowej w Kątach Węgierskich.