Kadencja bogata w inwestycje
28 lutego 2024
Kadencja bogata w inwestycje

Lata 2018-2024 przypadające na VI kadencję Rady Powiatu w Legionowie obfitowały w inwestycje. Na remonty dróg, przebudowy skrzyżowań i przejść dla pieszych, budowę nowych lub rozbudowę obiektów, Powiat przeznaczył 115 319 209,96 zł z czego 55 119 164,08 zł stanowiły pozyskane środki zewnętrzne. Poniżej przedstawiamy część z szeregu inwestycji, które w ostatnich pięciu latach zostały zrealizowane.

Kompleksowe inwestycje drogowe
1. Przebudowa drogi powiatowej 1821W, na długości 2,7 km, zrealizowana w 2022 r. Koszt inwestycji to 5 283 633,17 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  3 657 348,89 zł.
Na blisko trzykilometrowym odcinku drogi nr 1821W – od drogi wojewódzkiej nr 622 w stronę Powielina (przez Zalesie Borowe) w gminie Serock powstały nowa, poszerzona i wzmocniona nawierzchnia, pobocza, zjazdy do posesji, chodnik do przystanku oraz peron autobusowy. W ramach inwestycji zbudowano również odwodnienie i odnowiono oznakowanie.

2. Rozbudowa drogi powiatowej 1801W, na długości 2,8 km, zrealizowana w 2022 r. Koszt to 12 066 695,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 287 944,00 zł.
Zadanie objęło odcinek  drogi powiatowej nr 1801W – od drogi wojewódzkiej nr 622 w kierunku drogi wojewódzkiej nr 632, Stanisławowo w gminie Serock. Droga została rozbudowana, zyskując nową nawierzchnię, wybudowano odwodnienie punktowe, chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, pobocza, kanał technologiczny, powstało oświetlenie uliczne, a także wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

3.  Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1807W, na długości 4,8 km, realizowana w latach 2019-2020, 2022. Koszt to 9 381 722,08 zł, w tym dofinansowanie 4 650 467,87 zł.
W 2019 r. przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w miejscowości Karolino (gmina Serock) prowadzona była na  blisko 1,4-kilometrowm odcinku od ul. Promyka do drogi krajowej nr 62. Droga zyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię, odwodnienia oraz prawostronny chodnik dla pieszych. Przebudowano również zjazdy na posesje. Wartość zadania zamknęła się w kwocie ponad 2 932 120,75 zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 2 194 234,00 zł.


W 2020 r. Powiat zakończył prace przy przebudowie dwukilometrowego odcinka drogi 1807W w Karolinie (gmina Serock). Prace prowadzone były od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W (ul. Nasielska) i obejmowały wymianę nawierzchni, utwardzenie pobocza, wybudowanie jednostronnego chodnika i zjazdów na posesje. Wydzielono również przystanek autobusowy. Droga zyskała nowe odwodnienie.. Wartość zadania to 3.808.090,20 zł, z czego dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 2 456 233,87 zł.


W 2022 r. prace trwały na 1,4-kilometrowym odcinku drogi nr 1807W (ul. Promyka) w gminie Serock, od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z ul. Prostą. Droga zyskała nową, wzmocnioną, poszerzoną jezdnię, odwodnienia oraz chodnik dla pieszych, przebudowano również zjazdy na posesje. Koszt inwestycji to 2 641 511,13 zł. Gmina Serock sfinansowała montaż oświetlenia drogowego LED w kwocie 252 150,00 zł.

4. Remont drogi powiatowej 1809W, na długości 1,8 km zrealizowany w 2023 r.  Koszt to 2 872 078,40 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 265 819,39 zł.
Prace zrealizowano wzdłuż ulicy Serockiej, od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszkowska) w kierunku drogi gminnej - ul. Popowskiej. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, odnowiono lub wymieniono elementy oznakowania stałej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyremontowane zostały zjazdy publiczne i do posesji, chodnik oraz zatoka autobusowa. Przepusty drogowe wyczyszczono, a znajdujące się przy nich skarpy umocniono.

5. Rozbudowa drogi powiatowej 1822W, na długości 2,6 km, zrealizowana w 2023 r. Koszt to 7 541 551,02 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  w kwocie 3 500 000,00 zł.
Prace prowadzone były na ul. Wspólnej, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 w Komornicy do skrzyżowania z ul. Przedpełskiego (gmina Wieliszew). Na 2,6-kilometrowym odcinku wykonano roboty brukarskie, położono krawężniki, przełożono lub wybudowano na nowo chodniki. Zlikwidowano kolizje z infrastrukturą niezwiązaną z drogą (energetyka, teletechnika, ogrodzenia, zieleń). Jezdnia została poszerzona i zyskała nową nawierzchnię. Na skrzyżowaniu ulic Wspólnej i Przedpełskiego powstało czterowlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 26 m.

6. Rozbudowa drogi powiatowej 1820W etap I, na długości 2,0 km, realizowana w 2023 r. Koszt to 12 955 811,61 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł.
Inwestycja realizowana była w ciągu ul. Partyzantów na odcinku, od wiaduktu nad torami w Chotomowie do ronda na skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Kisielewskiego w Jabłonnie. Na całej długości droga zyskała nową, wzmocnioną nawierzchnię. W ramach rozbudowy wykonano korekty skrzyżowań. Ponadto chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe. Na wysokości skrzyżowania z ul. Jasną zbudowano czterowlotowe rondo.

7. Przebudowa drogi powiatowej 1817W, na długości 3,2 km, realizowana w latach 2021-2022. Koszt to 4 646 919,89 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 000 000,00  zł.
Przebudowa objęła odcinek, od drogi wojewódzkiej nr 631 w gminie Wieliszew do drogi wojewódzkiej nr 630 w gminie Jabłonna. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię, przebudowano chodniki. Po stronie gminy Wieliszew, na odcinku 740 m, powstała droga dla rowerów, która połączyła się z istniejącą ścieżką. Przebudowano odwodnienia, zjazdy bramowe oraz wymieniono oznakowanie pionowe i poziome.

8. Rozbudowa drogi powiatowej 1810W, na długości ok. 2,0 km, zrealizowana w 2021 r. Koszt to 4 760 001,42 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 101 150,00 zł.
W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1810W w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich. Droga zyskała nowa nawierzchnię, wybudowano chodniki i  zjazdy do posesji. Na całym odcinku powstał ściek z kostki betonowej przy krawężniku. Pobocza ulepszono klińcem kamiennym. W ramach zadania usunięto także kolizje z branżami elektryczną i teletechniczną. Na całym rozbudowywanym odcinku wprowadzona została nowa organizacja ruchu.

Inwestycje punktowe
I. Wyniesione przejście dla pieszych na drodze powiatowej 1805W, realizacja w 2022 r. Koszt to 428 911,34 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00 zł.
W Serocku w ciągu drogi powiatowej nr 1805W powstało wyniesienie z kostki na całym obszarze skrzyżowania ulic Nasielskiej, Zaokopowej i Polnej, wyposażone w system odwodnienia liniowego. Na wlotach wyznaczono trzy przejścia. To w ciągu ul. Nasielskiej ma azyl dla pieszych. Wszystkie trzy są dodatkowo doświetlone lampami LED. Wprowadzono nową organizację ruchu oraz zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. barierki.

II. Chodnik w ciągu drogi powiatowej 1802W, o długości  270 m, wybudowany w 2022 r.  Koszt to 213 272,82 zł.
W ramach inwestycji we wsi Dębe (gmina Serock) położono betonową kostkę brukową, obrzeża betonowe i krawężniki, powstały zjazdy do posesji. Wykonawca odtworzył oznakowanie poziome na jezdni, wyznaczono również dwa przejścia dla pieszych na obu końcach drogi.

III. Rondo skrzyżowanie drogi powiatowej 1818W (ul. Kościelna) z ul. Polną – Aleją Solidarności, dotacja dla Gminy Wieliszew w wysokości 1 000 000,00 zł, rok 2022.

Powiat przekazał pomoc w wysokości 1 000 000,00 zł. na realizację tego zadania pn. "Rozbudowa ulicy Polnej – droga gminna nr 18054W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej – droga powiatowa nr 1818W – do ul. Miłej realizowane jest przez Gminę Wieliszew. W jego ramach na skrzyżowaniu ulic Polnej i Kościelnej wybudowano rondo o średnicy 19 m z nieprzejezdną wyspą centralną, dodatkowo powstały przejścia dla pieszych z azylami, dwa przejazdy rowerowe oraz nowa zatoka autobusowa w ul. Kościelnej w kierunku drogi wojewódzkiej 631.

IV. Wyniesione przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej  w Olszewnicy Starej (droga powiatowa 1820W), realizacja w 2019 r. Koszt to 150 447,22 zł.
W ramach inwestycji powstało doświetlone przejście z wyniesieniem na długości 25 m. Miejsce zostało oznakowane przy pomocy znaków D-6 na wysięgniku z pulsującym światłem ostrzegawczym i D-6 na fluoroscencyjnym tle tzw. „Agatka”. Zamontowano barierki. Wykonano odwodnienie liniowe.

V. Wyniesione przejście dla pieszych na drodze powiatowej 1820W w Chotomowie, realizacja w 2020 r. Koszt to 101 598,75 zł.
Na skrzyżowaniu ul. Kordeckiego z ul. Lipową w Chotomowie, przejście doświetlono i oznakowano.

VI. Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej 1820W, realizacja w 2022 r., koszt to 288 400,00 zł,
Na długości 300 m, od ul. Kolejowej w Chotomowie w kierunku DP 1820W, powstała ścieżka rowerowa z nawierzchnią asfaltową o szerokości 2 m.

VII. Przebudowa skrzyżowania ul. Suwalnej (droga powiatowa 1823W) z ul. Olszankową, zrealizowana w 2021 r. Wartość zadania to 2 561 734,70, z czego 500 tys. zł. to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kolejne 500 tys. zł. pochodziło z budżetu Miasta Legionowo.
W ramach przebudowy powstały lewoskręty z ulicy Suwalnej w ulicę Olszankową, zamontowano sygnalizację świetlną. Na nowo położono chodnik, ścieżkę rowerową, wyremontowano zatokę autobusową. Pasy ruchu na ulicy Suwalnej zostały oddzielone od siebie wyspami z kostki brukowej.

VIII. Aktywne przejście dla pieszych w ul. Alei Róż (droga powiatowa 1826), powstało w 2022 r. Koszt tej  inwestycji to 58 584,90 zł.
W Legionowie w ciągu drogi powiatowej nr 1826W, na przejściu zlokalizowanym niedaleko tunelu przy skrzyżowaniu Alei Róż i ul. Bandurskiego, pojawiły się aktywne znaki D-6 z pomarańczowym pulsacyjnym światłem oraz czujnikiem ruchu na fluoroscencyjnym tle. Miejsce zostało doświetlone lampami LED. Na jezdni wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej w kolorze białym.

IX. Aktywne przejście dla pieszych w ul. Krakowskiej (droga powiatowa 1825W), powstało w 2019 r. Wartość zadania to 98 400,00 zł.
Przejście powstało na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Gnieźnieńską. Zamontowano pulsujący znak D-6 na wysięgniku nad przejściem. Przejście zostało doświetlone.

X. Rondo na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej (droga powiatowa 1819W) z ul. Słowackiego, wybudowane w 2023 r. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 919 107,70 zł, a wartość całego zadania to 5 200 000,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano pierścień ronda o średnicy 26 m. Położono nową nawierzchnię bitumiczną jezdni. Powstały również chodniki, zjazdy indywidualne oraz wyspy rozdzielające pasy ruchu. Wybudowano od nowa lub przebudowano instalacje: kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, gazową oraz teletechniczną.

XI. Aktywne przejście dla pieszych w ul. Sobieskiego (droga powiatowa 1825W) wybudowano w 2020 r. Koszt realizacji to 65 583,60 zł.
W ramach inwestycji powstało przejście aktywne, wyposażone w czujniki ruchu i lampy ostrzegawcze nad znakami, uruchamiające się podczas wykrycia pieszego zbliżającego się do jezdni. Ponadto wraz z lampami ostrzegawczymi uruchamiają się aktywne punktowe elementy odblaskowe, umieszczone na jezdni bezpośrednio przed przejściem. Dodatkowo zainstalowano lampy oświetlające przejście wraz z obszarem dojścia do niego.

XII. Pas lewoskrętu w ul. Sobieskiego (droga powiatowa 1825W) w Legionowie. Koszt zrealizowanej w 2019 r. inwestycji to 357 388,98 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 123 271,00 zł.
Pas dla skręcających w lewo z ulicy Sobieskiego w ulicę Warszawską (DK 61) w Legionowie został wydłużony do skrzyżowania z ulicą Norwida.

XIII. Wyniesione przejście dla pieszych w ul. Wolskiej przy filii GOK w Stanisławowie Drugim (droga powiatowa 1810W), realizacja w 2023 r. Koszt to 191 757,00 zł.
Wyniesione przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1810W, na wysokości Gminnego Ośrodka Kultury, wykonano z betonowej kostki brukowej. Przed i za nim położono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 12,5 m. W ramach inwestycji wyremontowano również chodnik po północnej stronie jezdni oraz zbudowano chodnik po stronie południowej i jeden zjazd indywidualny. Powstało również odwodnienie liniowe. Dla lepszej widoczności po zmroku przejście doświetlone zostało dwoma lampami typu LED.

XIV.  Wyniesione przejście w drodze powiatowej 1818W ul. Kościelna przy Szkole Podstawowej w Łajskach, przebudowano w 2020 r. za 117 147,01 zł.
W ramach zadania powstało wyniesione przejście z betonowej kostki brukowej i azylem dla pieszych.


Inwestycje kubaturowe
A. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, koszt to 2 800 000,00 zł w roku 2018 oraz 4 256 158,23 zł w roku 2019.
W grudniu 2019 roku Powiat zakończył budowę kolejnego (po rozbudowie budynku z przeznaczeniem na przedszkole specjalne) skrzydła Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Nowy budynek ma trzy kondygnacje skomunikowane windą i łączną powierzchnię 1140 m². Przedszkole zlokalizowane zostało na parterze zyskując powierzchnię 372,9 m², na której znajdują się sale przedszkolne z bezpośrednim dostępem do toalety, pomieszczenia gospodarczo-socjalne oraz łazienki, szatnie i wózkownia. Na pozostałych piętrach obiektu zlokalizowana została Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. To jedna z największych inwestycji Powiatu, dzięki której powstało wysokospecjalistyczne centrum oferujące mieszkańcom programy diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne na najwyższym poziomie.

B. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ „Legionowo” w latach 2019-2020. Wartość zadania to 6 029 744,28 zł.
Powiat przeprowadził modernizację przychodni NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4. Prace podzielono na etapy. W pierwszym Powiat wykonał termomodernizację i elewację budynku, wyremontował boczne skrzydło oraz hol recepcyjny i znajdujące się w jego sąsiedztwie gabinety. Zainstalowano również windę. W drugim etapie modernizacja polegała na rozbudowie klatki schodowej, reorganizacji gabinetów, wymianie podłóg, instalacji wewnętrznych i uzyskaniu pełnej dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Wykonana została także instalacja wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Budynek dostosowano do aktualnych przepisów ochrony pożarowej. Wokół przychodni położono nowe chodniki, pojawiły się elementy małej architektury – ławki, kosze i stojaki na rowery, posadzono rośliny ozdobne oraz drzewa.
Ponad to w latach 2021-2022 NZOZ „Legionowo” został wyposażony w sprzęt specjalistyczny, którego zakup w całości sfinansowany był z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kwocie 1 995 330,00 zł zakupiono cyfrowy aparaty RTG, densytometr, mammograf, aparat USG z kompletem głowic oraz unit stomatologiczny z wbudowanym modułem RTG jamy ustnej.

C. Termomodernizacja DPS KOMBATANT wykonana została w 2019 r., koszt to 1 752 342,02 zł.
Prace objęły m.in. kompleksowe ocieplenie stropodachu, wydzielenia pożarowe budynku, wymianę instalacji hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Ta ostatnia doposażona zostanie jeszcze w oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Nowy wygląd zyskały klatki schodowe oraz hol. Wymieniono również drzwi oraz wyremontowano tarasy i balkony. W ramach inwestycji PEC „Legionowo” wykonał przyłącze ciepłownicze i węzeł cieplny, co umożliwiło zmianę sposobu ogrzewania z gazowego na ciepło miejskie.

D. Budowa LO w Stanisławowie Pierwszym, całkowity koszt inwestycji przypadającej na lata 2022-2023 to 21 142 963,35 zł.
 Realizacja tego przedsięwzięcia otrzymała wsparcie, którego udzielili: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17 000 000,00 zł; Gmina Nieporęt – dotacja w łącznej wysokości 1 370 209,37 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 300 000,00 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz pracowni chemicznej i sali do ćwiczeń siłowych.
Dwukondygnacyjny gmach w kształcie litery „L” ma powierzchnię 1540 m². Znajduje się w nim osiem większych sal dydaktycznych i cztery mniejsze, a także szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny hol z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Obiekt wyposażono w windę, co sprawia, że jest on całkowicie wolny od barier architektonicznych. Teren wokół został zagospodarowany zielenią.