Muzealne Spacery Historyczne - Getto w Legionowie i jego ślady na Ludwisinie
28 listopada 2021, godz. 11:00 - 13:00
Muzealne Spacery Historyczne - Getto w Legionowie i jego ślady na Ludwisinie
Miejsce, ulica: Start: Park Zdrowia przy tężni

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza na spacer historyczny pt. "Getto w Legionowie i jego ślady na Ludwisinie". Spotkanie poprowadzi Adam Wykpisz.

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona! Zapisy tel. 22 774 21 66.