Posiedzenie Komisji Budżetowej
29 listopada 2021, godz. 08:00 - 09:00
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Miejsce, ulica: zdalny tryb obradowania

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 29 listopada 2021 r. na godz. 8:00. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 192/XXIV/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2021.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2021 – 2035.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.    

 

 

    Z poważaniem,

                                                                       Przewodniczący Komisji Budżetowej

                                                                                   Leszek Smuniewski