Posiedzenie Komisji Budżetowej
29 sierpnia 2022, godz. 10:15 - 11:15
Posiedzenie Komisji Budżetowej
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, sala 401

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 29 sierpnia 2022 r. na godz. 10:15. Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022 – 2035.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.    

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Budżetowej

 Leszek Smuniewski