Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
23 kwietnia 2024, godz. 17:00 - 17:30
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 - sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 23 kwietnia 2024 r. na godz. 17.00.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  4. Szkolnictwo zawodowe – szanse i zagrożenia. Współpraca powiatowych placówek oświatowych z partnerami zewnętrznymi.
  5. Rynek pracy a kierunki kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Legionowski.
  6. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji w okresie styczeń – kwiecień 2024 roku.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                               Z poważaniem
                               Przewodnicząca
                               Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   

                               Agnieszka Powała