Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
18 czerwca 2024, godz. 17:15 - 18:00
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 18 czerwca 2024 r. na godz. 17.15.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  4. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami.
  5. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, sportu i edukacji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący omisji Oświaty, Kultury i Sportu

Michał Kobrzyński