Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
19 czerwca 2024, godz. 17:00 - 18:00
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu w Legionowie na dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 17.00.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie,  przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  4. Informacja Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie aktualnej sytuacji związanej z przygotowaniem i funkcjonowaniem plaż i kąpielisk w powiecie.
  5. Zarządzanie kryzysowe w powiecie, omówienie realizowanych zadań.
  6. Koordynacja i współpraca Powiatowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w powiecie i gminach.
  7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem,

Komisji Porządku Publicznego

Jacek Drozdowski