Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
04 lipca 2023, godz. 16:30 - 17:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 4 lipca 2023 r. na godz. 16.30.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola sprawdzająca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zaległej kontroli umów na prowadzenie i dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu legionowskiego w 2019 roku.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Tomasz Talarski