Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
20 czerwca 2022, godz. 18:00 - 19:00
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych na dzień 20 czerwca 2022 r. na godz. 18.00.

Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
  4. Informacja na temat występowania problemów w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski – narkotyki, dopalacze.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

    Z poważaniem,
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia
        i Spraw Społecznych

      Anna Gajewska