Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
22 kwietnia 2024, godz. 18:00 - 19:00
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Legionowie na dzień 22 kwietnia 2024 r. na godz. 18.00.
Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  4. Sprawozdanie z działalności PCPR w 2023 r., w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, orzekanie o niepełnosprawności.
  5. Problemy rodzin zastępczych zawodowych.
  6. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 Z poważaniem
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia
 i Spraw Społecznych

Anna Gajewska