LXI Sesja Rady Powiatu w Legionowie
26 lutego 2024, godz. 11:00 - 13:00
LXI Sesja Rady Powiatu w Legionowie
Miejsce, ulica: aula Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję  LXI Sesję  Rady Powiatu w Legionowie VI kadencji na dzień 26 lutego  2024 r.   na godz. 11.00.

Obrady odbędą się w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Wręczenie wyróżnień „Lidera Legionowskiego Rynku Pracy 2024”.
 4. Wręczenie wyróżnień przez Powiatową Izbę Gospodarczą w Legionowie.
 5. Wręczenie odznaczeń dla Członków Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych  i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
 7. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
 8. Bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Legionowskim. Sprawozdania za rok 2023:
 1. Komendanta Powiatowego Policji;
 2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Prezesa Legionowskiego WOPR;
 4. Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r.          w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Serock.
 4. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Powiatu w Legionowie:
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

              Z poważaniem,

          Przewodniczący Rady

          Leszek Smuniewski