Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
20 lutego 2023, godz. 18:00 - 20:00
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Miejsce, ulica: Zdalny tryb obradowania

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych na dzień 20 lutego 2023 r. na godz. 18.00. Obrady odbędą się za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

                                 Z poważaniem,
             Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia
                              i Spraw Społecznych

                                Anna Gajewska