Posiedzenie Komisji Rozwoju
22 lutego 2023, godz. 18:30 - 20:00
Posiedzenie Komisji Rozwoju
Miejsce, ulica:  Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju na dzień 22 lutego 2023 r. na godz. 18.30. Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
4.    Ochrona środowiska i ekologia w Powiecie Legionowskim.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia.


                     Z poważaniem,

    Przewodniczący Komisji Rozwoju
 
               Grzegorz Kubalski