XLI Sesja Rady Powiatu w Legionowie
30 maja 2022, godz. 11:00 - 13:00
XLI Sesja Rady Powiatu w Legionowie
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, aula

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583.) zwołuję  XLI Sesję  Rady Powiatu w Legionowie VI kadencji na dzień 30 maja 2022 r.  na godz. 11.00. Obrady odbędą się w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
 4. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
 5. Informacja Powiatowego Biura ARiMR na temat wykorzystania środków będących w dyspozycji Agencji przez mieszkańców Powiatu Legionowskiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu.
 10. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

         Z poważaniem,

      Przewodniczący Rady

      Leszek Smuniewski