XLIV Sesja Rady Powiatu w Legionowie
26 września 2022, godz. 11:00 - 13:00
XLIV Sesja Rady Powiatu w Legionowie
Miejsce, ulica: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 - aula

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) zwołuję XLIV Sesję  Rady Powiatu w Legionowie VI kadencji na dzień 26 września 2022 r. na godz. 11.00. Obrady odbędą się w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
 4. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
 5. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności za rok 2021 oraz raport o bieżącym stanie bezrobocia w Powiecie Legionowskim, z uwzględnieniem sytuacji wywołanej epidemią COVID-19.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2022 – 2035.
 9. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu w Legionowie.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

         Z poważaniem,

      Przewodniczący Rady

      Leszek Smuniewski