Konkurs poetycki „Przyroda w moim sąsiedztwie”
10 października 2023
Konkurs poetycki „Przyroda w moim sąsiedztwie”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Przyroda w moim sąsiedztwie”. Zgłoszenia do 31 października 2023 r.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, który przypada 20 października. W 2023 roku hasłem przewodnim jest "Doceń lokalność".

Uczestnicy konkursu "Przyroda w moim sąsiedztwie" mają za zadanie napisać wiersz o maksymalnej długości 25 wersów odpowiadający tematyce konkursu.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

1) od 7 do 10 roku życia;

2) od 11 do 15 roku życia;

3) od 16 do 18 roku życia.

Autorzy najlepszych prac otrzymają zestawy nagród.

Termin przesłania prac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, na adres mazowieckie.rezerwaty@warszawa.rdos.gov.pl upływa 31 października 2023 r.

Przystępując do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem.