Rusza Konkurs "Zdrowie w Bajce"
28 września 2023
Rusza Konkurs "Zdrowie w Bajce"

Do 16 października można zgłaszać udział grup szkolnych i przedszkolnych do XV edycji konkursu Zdrowie w Bajce. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Legionowie.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu legionowskiego na lata 2021-2025. Głównym jego celem jest udzielenie wsparcia psychiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Temat XV edycji konkursu to: „NIE ROZMAWIAM Z NIEZNAJOMYM!!!”.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie autorskiego scenariusza przedstawienia dotyczącego tematyki prozdrowotnej w dowolnej formie (wiersz, piosenka, teatrzyk itp., możliwe jest również połączenie tych form) oraz zaprezentowanie go w trakcie finału konkursu. W Konkursie dopuszczalny jest udział wyłącznie grupowy. W przedstawieniu może wziąć udział grupa licząca nie więcej niż 7 dzieci. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasa "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz klasy 1 - 3 szkół podstawowych.

Ostateczny termin zgłaszania grup – 16 października 2023 r. Decyduje data wpływu zgłoszeń do organizatora. Finał konkursu odbędzie się w Legionowskim Ratuszu w dniach 9, 14, 17 listopada 2023 r.

Regulamin

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie uczestnictwa

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna

 

Grafika: www.freepik.com

 

 

fot. Designed by jemastock / Freepik

Obraz autorstwa Freepik

"Designed by jemastock / Freepik"

 

Pliki do pobrania: