Zapraszamy do udziału w Konkursie
29 sierpnia 2023
Zapraszamy do udziału w Konkursie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie z dziedziny nauki i sztuki na opracowanie koncepcji wizualnej witacza powiatu legionowskiego.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego pod względem plastycznym, estetycznym, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym projektu witacza powiatu legionowskiego, który nawiązując do dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu przyczyni się do jego promocji.

Witacz powiatu powinien nawiązywać w swojej wymowie do dziedzictwa kulturowego
i historycznego polskiej walki o Niepodległość oraz Legionów Polskich.

W regulaminie konkursu znajdują się wszystkie istotne informacje.

Załączniki

- regulamin

- załącznik nr 1 "Zgłoszenie udziału w konkursie na opracowanie koncepcji wizualnej Powiatu Legionowskiego",

- załącznik nr 2 "Oświadczenie pełnoletniego i niepełnoletniego uczestnika konkursu"

 

Pliki do pobrania: