Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
08 lutego 2023, godz. 16:30 - 17:30
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
Miejsce:  KPSP w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 71A

 

Zwołuję  posiedzenie Komisji Porządku Publicznego na dzień 8 lutego 2023 r. na godz. 16.30. Obrady odbędą się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 71A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Legionowskim. Sprawozdania za 2022 rok:
  1. Komendanta Powiatowego Policji;
  2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
  1. Informacja Prezesa Legionowskiego WOPR.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem,

        Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego

                                                                              Piotr Choroś