Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
27 lutego 2023, godz. 10:00 - 11:00
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego
Miejsce:  Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401

 

Zwołuję  posiedzenie Komisji Porządku Publicznego na dzień 27 lutego 2023 r.  na godz. 10.00.

Obrady odbędą się w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 – sala 401.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Z poważaniem,

        Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego

                                                                              Piotr Choroś