Wycieczka krajoznawcza PTTK
9 lipca 2020
Wycieczka krajoznawcza PTTK

Oddział PTTK „Mazowsze”, Komisja Turystyki Pieszej zaprasza na bezpłatną wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Polski Walczącej pt. „Lasy Chotomowskie” w niedzielę, 12 lipca 2020 o godz.10.00. Zapisy do 10 lipca.

Wycieczka będzie przejściem pieszym z Chotomowa przez Lasy Chotomowskie do wsi Skierdy –ok. 6 km. Tam planowane jest zwiedzanie szkółki kontenerowej Lasów Państwowych i Lasu Kultury. Zakończeniem wycieczki będzie ognisko na terenie szkółki. Jej celem jest pokazanie krajobrazu części Kotliny Warszawskiej na północ od Wisły pomiędzy wsiami Jabłonna i Chotomów na wschodzie a Trzciany na zachodzie. Teren pokryty jest piaszczystymi wydmami porośniętymi przeważnie lasami sosnowymi.

Program wycieczki
obejmuje zwiedzanie zabytków architektury i miejsc historycznych w Chotomowie oraz gospodarstwa leśnego w Skierdach. Trasa będzie prowadzić fragmentem szlaku koloru czarnego obejmującego 4 miejsca do Odznaki Turystycznej Szlaku Polski Walczącej na terenie pow. legionowskiego. Zwiedzone miejsca mogą być też zaliczone do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Uczestnicy zdobędą także 6 pkt. do Odznaki Turystyki Pieszej.

Prowadzący: Tomasz Michałowski – Przodownik Turystyki Pieszej PTTK nr leg. 5867/II

Plan wycieczki
 

Godz. 10:00 Spotkanie przy budynku stacji kolejowej Chotomów.
Sugerowany dojazd pociągami Kolei Mazowieckich (KM): relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin (odjazd z Warszawy Centr. o godz. 9:15) lub Warszawa Zach. - Warszawa Gdańska – Ciechanów (odjazd z Warszawy Gd. o godz. 9:31). Bilet wspólny ZTM-KM obowiązuje do granicy stref ZTM: pierwszej na stacji Choszczówka, drugiej na stacji Legionowo Przystanek. Bilet na dalszą trasę do Chotomowa można nabyć u konduktora w pierwszym przedziale od początku pociągu.

Godz. 15:00 (orientacyjnie) zakończenie we wsi Skierdy.

Program wycieczki nie przewiduje poczęstunku przy ognisku – uczestnicy zapewniają wg własnych potrzeb.

Powrót autobusem ZTM L41 relacji Nowy Dwór Maz. - PKP Legionowo z przystanku Lipowa 01 (ok. 200 m od szkółki) w strefie 2. Odjazdy, wg rozkładu ważnego od 2020-07-01: 14:36, 16:41, 18:36, 20:36. Ze stacji PKP Legionowo odjeżdżają do Warszawy pociągi Kolei Mazowieckich i SKM linii S3 w 2. strefie ZTM.

Wycieczka jest nieodpłatna
Uczestnicy będący członkami PTTK z opłaconą za 2020 r. składką członkowską są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie opłaconej składki członkowskiej za 2020 rok. Osoby niezrzeszone powinny ubezpieczyć się od NNW we własnym zakresie.

Zgłoszenia
Przyjmuje Biuro Oddziału PTTK „Mazowsze”, Warszawa, ul. Senatorska 11, pn, śr, pt 10 – 18. do 10 lipca br. – imię i nazwisko, nr leg. PTTK (niezrzeszeni w PTTK – data urodzenia).
 

Kontakt: 22 6293947, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl

Uczestnicy wycieczki powinni mieć wygodne obuwie turystyczne. Impreza odbędzie się niezależnie od pogody.