Zbierasz 1% - zgłoś się do nas!
16 lutego 2021
Zbierasz 1% - zgłoś się do nas!

W tym roku Powiat Legionowski tradycyjnie wesprze w zbieraniu środków z 1% podatku potrzebujących mieszkańców poprzez publikowanie na łamach Kuriera. Informatora Powiatu Legionowskiego oraz na swojej stronie ogłoszeń o możliwości dokonania darowizny na rzecz konkretnych osób i podmiotów.

Zgłoszenia do akcji 1% - POMÓŻ BLISKIM, zawierające krótką informację o beneficjencie wraz ze zdjęciem w rozmiarze oryginalnym, prosimy nadsyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Legionowie lub e-mailowo: spoleczne@powiat-legionowski.pl. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń uzyskają Państwo pod nr 22 7640 584.