11 listopada 2012
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W w Gminie Nieporęt wraz z dojazdami


Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł:
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W
w Gminie Nieporęt wraz z dojazdami
Stan:
Inwestycja zakończona
Wartość:
7 265 448,43 zł
Firma:
Skanska S.A. ul. Zajączka 9, Warszawa
Daty: Rozpoczęcia:
02.07.2012
Zakończenia:
11.11.2012
Opis:
Inwestycja dofinansowana została z 10% rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 3 317 500 złotych. Dysponentem środków jest Ministerstwo Finansów.

Zakres inwestycji:
1. Przebudowa mostu żelbetowego w ciagu drogi powiatowej 1813W
(ul. Szkolna, rzeka Beniaminówka) w Gm. Nieporęt.
- rozebranie istniejącego mostu i budowa przepustu o dł. ok. 12 m wraz z budową nowego chodnika (jednia szer. 6 m i chodnik szer. 2 m)
- na czas trwania robót wykonawca wybuduje kładkę dla pieszych
2. Przebudowa drogi powiatowej 1811W (ul. Wczasowa) w miejscowości Białobrzegi od km 1+756 do km 4+870,1 (od „Skarbczyka” do granicy powiatu) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4303W (ul. Wojska Polskiego) w Nieporęcie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 do ronda włącznie w Białobrzegach wraz z przebudową obiektu inżynierskiego.
- długość przebudowanego odcinka to 3114m (na 1811W)
- długość przebudowanego odcinka to ok. 1600m łącznie z rondem
(na 4303W)
- przebudowa nawierzchni
- przebudowa zatok autobusowych, zjazdów i ronda
- budowę zatok parkingowych
- położenie nowej nawierzchni asfaltowej
- wzmocnienie skarp siatką stalową zabezpieczającą
- poprawę istniejącego odwodnienia drogi.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw_zak_ID_1420/przed_www_1813_miniatury{/gallery}
W TRAKCIE
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw_zak_ID_1420/w_trakcie_www_1813{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw_zak_ID_1420/po_www_1813{/gallery}