25 listopada 2012
Remont Przepompowni Wód Deszczowych przy ul. Jana III Sobieskiego 45 w Legionowie


Inwestycja Gminy Legionowo

Tytuł: Remont Przepompowni Wód Deszczowych
przy ul. Jana III Sobieskiego 45 w Legionowie
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 2 661.700,00 zł
Firma: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta, Jarocin
Daty: Rozpoczęcia: 25.06.2012
Zakończenia: 25.11.2012
Opis: zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, wykonanie izolacji ścian i fundamentów, remont elewacji budynku z dociepleniem, remont wnętrza budynku PWD (remont komór czerpalnych i roboczych, wymiana części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i transport wewnątrz przepompowni, malowanie ścian, wykonanie nowych posadzek, itp.), wykonanie prac technologicznych (wymiana pomp, przewodów, montaż wentylacji mechanicznej, instalacji (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.), wymiana i modernizacja układu zasilania i automatyki, wymiana rurociągów i armatury na rurociągach, budowa podziemnej komory przepływomierzy, zagospodarowanie terenu PWD poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz wymianę ogrodzenia obiektu.

Inwestycję realizowała Gmina Legionowo.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw039/przed{/gallery}
W TRAKCIE
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw039/wtrakcie{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2012/inw_ID_4120/po{/gallery}