9 września 2008
Przebudowa ul. Parkowej w Legionowie na odcinku od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej


Inwestycja Powiatu Legionowskiego

Tytuł: Przebudowa ul. Parkowej w Legionowie
na odcinku od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 395 953,79 zł
Firma: POLHILD I Sp. Jawna, ul. Sienkiewicza 13, 05-240 Kobyłka
Daty: Rozpoczęcia: 04.08.2008
Zakończenia: 09.09.2008
Opis: - przebudowa jezdni, wykonanie nowej nawierzchni
- przebudowa chodników i wjazdów
- budowa i przebudowa elementów odwodnienia: wykonanie ścieku przykrawężnikowego, studzienek ściekowych oraz drenażu rozsączającego
- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
na odcinku 200 m.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw012/przed{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw012/po{/gallery}