9 września 2008
Przebudowa ul. kard. St. Wyszyńskiego w Legionowie na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Legionów


Inwestycja Powiatu Legionowskiego


Tytuł: Przebudowa ul. kard. St. Wyszyńskiego w Legionowie
na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Legionów
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 1 351 113,80 zł
Firma: POLHILD I Sp. Jawna, ul. Sienkiewicza 13, 05-240 Kobyłka
Daty: Rozpoczęcia: 04.08.2008
Zakończenia: 09.09.2008
Opis: - przebudowa nawierzchni jezdni
- przebudowa chodników
- przebudowa zatok postojowych
- przebudowa zatoki autobusowej
- budowa i przebudowa odwodnienia: wykonanie ścieków przykrawężnikowych, studzienek ściekowych oraz drenażu rozsączającego
- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
na odcinku 600 m.

PRZED
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw013/przed{/gallery}
PO
{gallery}powiat2/pliki/inwestycje/2008/inw013/po{/gallery}