9 sierpnia 2012
Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Słoneczna w Serocku


Inwestycja Gminy Serock

Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Serocku
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 97 785,00 zł
Firma: Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski,
ul. Różana 5, 07-200 Wyszków.
Daty: Rozpoczęcia: 09.08.2012
Zakończenia: 2012
Opis: Zakres prac objął:
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 196 mb,
budowę kanalizacji sanitarnej - przejście poprzeczne pod drogą krajową Nr 61 – 22 mb,
budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji – 6 szt, L łącznie = 50,5 mb,

Inwestycję realizuje Gmina Serock.