14 września 2012
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wieliszewie – plac zabaw przy hali sportowej


Inwestycja Gminy Wieliszew

Tytuł: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wieliszewie
– plac zabaw przy hali sportowej
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 39 454,07 zł
Firma: „NOVUM” Wyposażenie placów zabaw, Grom 36, 12-130 Pasym
Daty: Rozpoczęcia: 01.09.2012
Zakończenia: 14.09.2012
Opis: Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku 3-12 lat, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, ogrodzenie placu zabaw oraz uporządkowanie terenu po pracach montażowych.
Szczegółowy zakres prac obejmował:
a) zrekultywowanie nawierzchni trawiastej – w części będącej zasięgiem prac montażowych;
b) zakup i montaż urządzeń zabawowych, tj.: zestaw zabawowy – 1 szt.; sześciokąt wielofunkcyjny – 1 szt.; kiwak konik – 1 szt.; kiwak koniczynka – 1 szt.; karuzela – 1 szt.; huśtawka ważka – 1 szt.; huśtawka wahadłowa – 1 szt.; ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
c) zakup i montaż elementów małej architektury (tj. ławki – 2 szt., kosze – 2 szt., regulamin);
d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką;
e) uporządkowanie terenu po pracach montażowych;
f) wykonanie trawników dywanowych.

Realizatorem jnwestycji jest Gmina Wieliszew.