31 października 2012
Remont mostu przez rzekę Narew w Wierzbicy


Inwestycja GDDKiA

Tytuł: Remont mostu przez rzekę Narew w Wierzbicy
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 300 000 zł
Firma: Inwestor wyłoniony przez GDDKiA w Warszawie
Daty: Rozpoczęcia: 01.09.2012
Zakończenia: 31.10.2012
Opis: Zakres remontu mostu przez rzekę Narew w Wierzbicy obejmuje wymianę dylatacji I warstwy ścieralnej nawierzchni mostu oraz wykonanie osłon stalowych montowanych do balustrad.

Wymiana dylatacji I warstwy ścieralnej nawierzchni mostu:
• ustawienie profili dylatacyjnych
• odtworzenie wszystkich zniszczonych prętów zbrojenia, wraz z montażem dodatkowego zbrojenia,
• dobetonowanie zaprawą niskoskurczową nisz dylatacyjnych,
• odtworzenie izolacji termozgrzewalnej gr. 0,5 cm, z wywinięciem do góry przy profilu dylatacyjnym,
• ułożenie drenu poprzecznego na całej długości dylatacji, wraz z prowadzeniem do istniejących sączków,
• odtworzenie rozebranych odcinków krawężników,
• dobetonowanie zaprawą niskoskurczową w obrębie chodników na grubość kap chodnikowych,
• odtworzenie warstwy wiążącej grubości 4,5 cm z asfaltu twardolanego na szerokości 1,0m licząc od osi dylatacji z obu jej stron,
• wykonanie warstwy ścieralnej na długości całego obiektu,
• uszczelnienie styków szczęk dylatacyjnych z nawierzchnią jezdni poprzez wykonanie zalewek dylatacyjnych,
• odtworzenie nawierzchnio-izolacji z żywic gr 5mm na chodnikach w pobliżu profili dylatacyjnych.

Wykonanie i montaż osłon stalowych o wysokości 0,93 m, które będą zamontowane po zewnętrznej stronie balustrad na długości 242 m i zamontowane na końcach do słupków oraz w środku do jednego przeciągu za pomocą skręcanych obejm stalowych.

Inwestycję realizuje GDDKiA.