31 października 2012
Przebudowa sieci wodociągowej w Borowe Górze – Stasi Las w ramach zadania: Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego rejon Borowa Góra, Stasi Las


Inwestycja Gminy Serock

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa Góra – Stasi Las w ramach zadania: Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego rejon Borowa Góra, Stasi Las
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 27 798,00 zł
Firma: Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski, ul. Różana 5, 07-200 Wyszków
Daty: Rozpoczęcia: 30.08.2012
Zakończenia: 31.10.2012
Opis: Zakres przedmiotu zamówienia obejął:
budowę sieci wodociągowej Dz 160mm – L=141 mb w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra,
przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych – 4 szt.
budowa przyłącza wodociągowego w granicach pasa drogowego – 1 szt.

Inwestycję zrealizowała Gmina Serock.