11 września 2016
Budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie


Inwestycja Gminy Legionowo

Tytuł: Budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: około 37 mln zł
Firma: Realizator inwestycji
Daty: Rozpoczęcia: 01.12.2012
Zakończenia: 11.09.2016
Opis: W ramach zamierzenia „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” planowana jest budowa:

- budynku dworca przy przystanku PKP „Legionowo” przy ul.T. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem naziemnym na 97 miejsc, garażu wielopoziomowego przy ul. Zegrzyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 774 miejsca parkingowe wewnątrz garażu oraz 52 miejsca przed budynkiem garażu, połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Piaskową oraz przedłużenie istniejącego przejścia podziemnego pod torami kolejowymi przystanku PKP „Legionowo” umożliwiającego bezpieczny dostęp do garażu.
Budynek dworca będzie obiektem użyteczności publicznej, zawiera funkcje związane z obsługą ruchu pasażerskiego oraz funkcje drugorzędne (usługi).
Parametry budynku:
- Kubatura: 17297,7 m3
- powierzchnia zabudowy: 1217 m2
- wysokość budynku: 15,9 m
- ilość kondygnacji: 3
Budynek zwieńczony będzie kopułą o wysokości w najwyższym punkcie 15,9 m. Na parterze przewiduje się wykorzystanie przestrzeni pod działalność usługową i komercyjną (przewidziana liczba lokali komercyjnych :6), a także wydzielenie części na poczekalnię i kasy biletowe.
Obie górne kondygnacje przeznaczone zostaną pod Centrum Komunikacji, na pierwszym piętrze zaprojektowano przestrzeń publiczną ze stanowiskami komputerowymi , na drugim piętrze przestrzeń wystawową , salę widowiskową, z systemową rozkładana sceną a także ścianką przesuwną umożliwiającą powiększenie powierzchni związanych z aktualnymi potrzebami Centrum Komunikacji.

Budynek garażu wielopoziomowego przy ul. Zegrzyńskiej na terenie działek ew. nr 1/15 i 1/114 położonych w obrębie 63. Budynek garażu wykonany zostanie w technologii parkingu otwartego. Parametru budynku:
powierzchnia zabudowy – 6.570 m2
kubatura – 35.478,21 m3
wysokość budynku – 8,97 m
ilość kondygnacji – 3
Garaż będzie zlokalizowany na trzech poziomach (I poziom – poziom ziemi, II poziom – poziom otwarty, III poziom – otwarty niezadaszony). W obiekcie zaprojektowano dwa wjazdy-wyjazdy od strony torów oraz dwa wjazdy awaryjne od strony osiedla, a także wjazd ślimakowy oraz trzy zamknięte klatki schodowe, przy jednej z nich projektuje się windę. Kolorystyka elewacji garażu nawiązująca do budynku dworca. Na każdym poziomie projektuje się ścianki zabezpieczające o wys. 75 cm.

Inwestycja realizowana przez Gminę Legionowo przy współudziale Powiatu Legionowskiego.