Gmina Serock - informacje dla przedsiębiorców
Gmina Serock - informacje dla przedsiębiorców

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ MIASTO I GMINĘ SEROCK PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH SYTUACJA EKONOMICZNA ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19.

Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 214/XXI/2020, na mocy której przedłużone zostają terminy płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku. Uchwała dotyczy przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

Ponadto Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020, na mocy której opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Telefony kontaktowe: 22 7828 807/809 /830.

Powyższe regulacje mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 i są dodatkowym wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.