Gmina Nieporęt - informacje dla przedsiębiorców
10 kwietnia 2020
Gmina Nieporęt - informacje dla przedsiębiorców

Rada Gminy Nieporęt podjęła na sesji nadzwyczajnej w dniu 14 kwietnia uchwały dotyczące udzielenia pomocy przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany z wystąpieniem epidemii COVID-19 i których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu.

Przedłużone zostają do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku. Przedsiębiorca, występujący o tę formę pomocy, powinien wykazać pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz posiadać uregulowane płatności w zobowiązaniach w podatku od nieruchomości, których terminy płatności przypadały przed 18 lutego 2020 r. Wypełnić należy dwa krótkie druki - oświadczenie oraz zgłoszenie.
Ponadto w okresie od 1 maja do 31 lipca gmina odstępuje od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z panującą epidemią i wprowadzonymi ograniczeniami działalności gospodarczej. Warunkiem jest złożenie przez przedsiębiorcę przygotowanego wniosku.

Dokonana została także zmiana w uchwale Rady Gminy Nieporęt z 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Dodany został zapis mówiący o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadały w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.