Gmina Legionowo - informacje dla przedsiębiorców
10 kwietnia 2020
Gmina Legionowo - informacje dla przedsiębiorców

Firmy działające na terenie gminy Legionowo będą mogły liczyć nie tylko na pomoc polskiego rządu. Prezydent Miasta Roman Smogorzewski zdecydował o przygotowaniu i przedstawieniu radnym na najbliższej sesji Rady Miasta Legionowo (29.04.2020 r.) - Legionowskiego Pakietu Pomocowego (LPP) dla lokalnych przedsiębiorców.

LPP ma stanowić realną pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się legionowscy przedsiębiorcy. Jego założeniem jest przede wszystkim zapewnienie im wsparcia oraz możliwości, z których mogą skorzystać w zależności od zaistniałej w ich firmie sytuacji.

Legionowski Pakiet Pomocowy obejmuje:
1.    odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
2.    wyjątek od naliczania opłaty prolongacyjnej (rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty podatku) w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
3.    zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
4.    przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dla wygody przedsiębiorców druki składane w ramach LPP będą proste i przejrzyste, co przyśpieszy proces udzielania ulg.