3 kwietnia 2013
Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami


Inwestycja Gminy Serock

Tytuł: Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego
w Serocku wraz z pomostami
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość:
Firma: ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy
Daty: Rozpoczęcia: 10.04.2013
Zakończenia: 30.04.2014
Opis:

Wyszczególnienie prac:
- remont istniejącego budynku WOPR,
- budowa wodnego placu zabaw dla dzieci, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, nagłośnienia, boiska do siatkówki plażowej, boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną, naziemnych kładek drewnianych, pomostu pływającego,
- budowa plaży trawiastej i plaży piaszczystej,
- budowa punktu widokowego,
- montaż drobnych form architektonicznych i elementów wyposażenia: ławki, leżaki, stoły betonowe z szachownicami, stoły do tenisa, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, maszty flagowe oraz stanowisko ratownika,
- montaż piramidy wspinaczkowej- linarium,
- montaż plażowej kolumny natryskowej,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
- wykonanie nasadzeń roślin oraz robót nawierzchniowych dróg i placów,
- bagrowanie fragmentu zalewu między istniejącym kąpieliskiem, a końcem betonowego nabrzeża,
- roboty demontażowe: rozebranie budynku drewnianego, ogrodzenia, nawierzchni i elementów betonowych.


Na ww. inwestycję Miasto i Gmina Serock uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 500.000 zł ze środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji społeczności w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.