30 czerwca 2013
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej w Jadwisinie wraz z przepompownią ścieków


Inwestycja Gminy Serock

Tytuł: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dojazdowej
i ul. Okrężnej w Jadwisinie wraz z przepompownią ścieków
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 448 455,61 zł
Firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MELBUD” Sp. z o.o.
ul. Karowa 25, 08-110 Siedlce
Daty: Rozpoczęcia: 26.07.2012
Zakończenia: 30.06.2013
Opis: Zakres prac obejął:
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 658,1 mb,
budowę kanalizacji tłocznej – 225,6mb,
budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji,
bezobsługową, zautomatyzowaną przepompownię ścieków wraz z przyłączem zasilającym i monitoringiem.

Inwestycję zrealizowała Gmina Serock.