30 lipca 2013
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie


Inwestycja Gminy Serock

Tytuł: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość: 679.206,00 zł
Firma: Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski z Wyszkowa
Daty: Rozpoczęcia: 27.02.2013
Zakończenia: 30.07.2013
Opis: Zakres robót objął:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Szaniawskiego, Dworkowej i Konwaliowej w Jadwisinie o łącznej długości ok. 300 mb.,
- budowę kanału tłocznego- dwa kanały o długości 390,6 mb każdy,
- budowę i montaż przepompowni ścieków,
- wykonanie 15 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- zasilenie przepompowni wraz z instalacją elektryczną,
- rozbiórkę istniejącej przepompowni i nieczynnej oczyszczalni ścieków.

Inwestycja w części dofinansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych.