30 lipca 2013
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy


Inwestycja Gminy Serock

Tytuł: Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy
Stan: Inwestycjazakończona
Wartość:
Firma: ZARBUD Arkadiusz Zaręba
Daty: Rozpoczęcia: 03.04.2013
Zakończenia : 30.07.2013
Opis: W ramach inwestycji został wykonany
- chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o łącznej długości 1038 mb,
- 32 sztuki zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grubości 8 cm,
- przebudowana zostanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej na długości 93 mb.
- wykonane oznakowanie oraz odwodnienie chodnika w postaci cieków przykrawężnikowych i podchodnikowych.

Na ww. zadanie przyznano Gminie Serock pomoc finansową w wysokości 216.700,00 zł z działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.